نمایش 1 - 3 از 3

شریفی

شنبه (1401/7/10)

100 تومان

کد ملی

7376365355235

حمیدی

سه شنبه (1401/7/13)

پیتزا, تعداد/مقدار: 5, قیمت : 40,000 تومان

200,000 تومان

کد دانشجویی

7654322

حمیدی

دوشنبه (1401/7/12)

برگر, تعداد/مقدار: 3, قیمت : 40,000 تومان

دلستر, تعداد/مقدار: 2, قیمت : 10,000 تومان

140,000 تومان

کد ملی

5443435543